Valpar

Kennel Quinna Böskes

uppfödare av Terrier Brasileiro

Aktuella Valpar 2020

Vi väntar valpar efter FI UCH EE UCH LT UCH EE JUCH TLNJW-17

Lehtaronmäen Landola

Patella UA Ögon UA MPS Fri

&

FI UCH EE UCH LV UCH LT UCH BALT CH LT JUCH LV JUCH EE JUCH BALT JUCH

Knockout

Patella UA Ögon UA MPS Fri


sommaren 2020


© Copyright Kennel Quinnaböskes. 2018-2020 All Rights Reserved.

Vi väntar valpar efter SE UCH

Jyvämäen Vety H

Patella UA Ögon UA MPS Fri

&

SE UCH

True Staff Jack D

Patella UA Ögon UA MPS Fri


sommaren 2020